Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

PREDAVANJA IN KONZULTACIJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU BIOZNANOSTI

Na doktorskem študiju Bioznanosti so predavanja organizirana le pri predmetih, ki si jih bo izbralo vsaj pet študentov. Seznam teh predmetov za študijsko leto 2022/23 je objavljen v spodnji tabeli. 

Urniki bodo na tej strani objavljeni le za tiste predmete,  kjer bo pri koordinaciji izdelave urnikov sodeloval referat za doktorski študij BF. Pri večini predmetov bodo nosilci predmetov sami pripravili urnike. V teh primerih bodo predavatelji kontaktirali neposredno študente pri predmetu in se z njimi dogovoril o terminih izvedbe.

Pri vseh ostalih predmetih, jih ne bo v spodnji tabeli, je število študentov manjše od pet in se bodo izvajali s konzultacijami oziroma interaktivnimi predavanji. Študenti se boste o izvedbi konzultacij dogovorjali sami neposredno z nosilci predmetov (če je izvajalcev pri predmetu več, je nosilec prvo napisani predavatelj). Z njimi se boste lahko začeli dogovarjati takoj, ko bo znano, v kakšni obliki bo potekala izvedba predmeta (v drugi polovici oktobra). Če nosilca predmeta ne boste kontaktirali do konca decembra 2022, lahko predavatelj sam določi termine za izvedbo konzultacij.

Če ste si predmete izbrali tudi na drugih doktorskih študijih, se morate o njihovi izvedbi sami pozanimati v referatu fakultete, ki tisti študij razpisuje.

Poimenski seznam predmetov, ki se bodo v študijskem letu 2022/23 izvajali v obliki predavanj:

Naslov predmeta     Nosilec predmeta        Izvedba                            
Aplikativne metode pri varstvu naravne dediščine    Nastran Mojca

nosilka se sama dogovori s študenti o terminih izvedbe (začetek v decembru) 

Biofizika membran in bioloških nanostruktur Kralj Iglič Veronika

nosilka se sama dogovori s študenti o terminih izvedbe

Bioinformacijska orodja in podatkovne zbirke Jakše Jernej

urnik

Bioinformacijski algoritmi Curk Tomaž

nosilec se sam dogovori s študenti o terminih izvedbe

Biomehanika in biofizika v zdravstvenih znanostih Kralj Iglič Veronika

nosilka se sama dogovori s študenti o terminih izvedbe

Geografski informacijski sistemi kot raziskovalno orodje v biologiji in varstvu narave    Zagmajster Maja nosilka se sama dogovori s študenti o terminih izvedbe  
Iskanje informacij in priprava člankov Bartol Tomaž

 urnik

Metode ekstrakcije in analize sekundarnih metabolitov v rastlinah

Veberič Robert  urnik
Molekulska in sistemska biologija Gunde Cimerman Nina

nosilka se sama dogovori s študenti o terminih izvedbe

Multivariatne statistične metode

Košmelj Katarina  urnik
Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta Drobne Damjana

urnik  

Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta - praktično delo Drobne Damjana

nosilka se sama dogovori s študenti o terminih izvedbe 

Naslednje generacije molekulskih markerjev Štajner Nataša

 urnik

Prehrana Salobir Janez

nosilec se sam dogovori s študenti o terminih izvedbe

Primarni in sekundarni metabolizem hortikulturnih rastlin

Veberič Robert  urnik
Proizvodni sistemi v reji živali Simčič Mojca

 nosilka se sama dogovori s študenti o terminih izvedbe (predvidoma januarja 2023 se bo predmet izvajal)

Statistična analiza bioloških podatkov Kajin Maja

 urnik

Statistične metode za analizo podatkov

Košmelj Katarina  urnik 
Uvod v znanosti o podatkih Zupan Blaž

nosilec se sam dogovori s študenti o terminih izvedbe