Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

PREDSTAVITVE DISPOZICIJ DOKTORSKIH DISERTACIJ bodo potekale preko različnih orodij za spletne konference ali v živo

Skladno s programom doktorskega študija Bioznanosti mora študent do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija prijaviti dispozicijo svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ). Z uspešno predstavitvijo dispozicije in pozitivno oceno dispozicije, ki jo pripravi KSDŠ in odobri senat fakultete, študent dobi 5 KT, ki štejejo v kvoto kreditnih točk, ki jih mora pridobiti za napredovanje v 3. letnik študija.

Programski svet Bioznanosti je sprejel priporočilo, da naj študenti, vpisani v 2. letnik Bioznanosti v študijskem letu 2023/24, oddajo Vlogo za prijavo dispozicije doktorske disertacije do konca meseca januarja 2024.

Do oddaje svoje vloge za odobritev dispozicije doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh dispozicij doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge doktorand priloži obrazec, s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah dispozicij. Ta obrazec priloži, če se je udeležil predstavitev, ki so potekale v živo, v predavalnici. V primeru, da se študent udeleži predstavitev dispozicij virtualno, preko povezav, ki jih bomo sproti objavljali, mu mora po predstavitvi predsednik komisije s potrditvenim mailom potrditi, da je študent sodeloval na predstavitvi. V tem primeru kot dokaz udeležbe na predstavitvi izpolni Obrazec za udeležbo na virtualnih predstavitvah.

Termini predstavitev dispozicij doktorskih disertacij posameznih študentov so/bodo objavljeni v spodnji tabeli.

Ime in priimek študenta

Znanstveno področje

Naslov doktorske disertacije                                                               
Datum in lokacija predstavitve dispozicije
                                  
Aljoša Beber agronomija

Bakteriofagi bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, njihove lastnosti in učinkovitost pri obvladovanju črne žilavke kapusnic

predsednica komisije: prof. dr. Nataša Štajner (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 sreda, 22.5. 2024 ob 14.00 uri, v predavalnici A1 na Odd. za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, LJ
Iva Černoša 

bioinformatika

Napovedovanje izražanja genov modelnih in poljskih rastlinskih vrst iz regulatornih genomskih zaporedij z globokim jezikovnim modelom 

predsednik komisije: prof. dr. Blaž Stres (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 termin bo znan naknadno
Sara Bitenc Zore

bioinženiring v zdravstvu

Napoved razvoja faringokutane fistule po laringektomiji z diagnostično endoskopsko metodo Narrow-band Imaging 

predsednica komisije: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 termin bo znan naknadno 
Matic Gabor  biologija

Kemična ekologija strigošev (Cerambycidae: Cerambyx)

predsednica komisije: doc. dr. Maja Zagmajster (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.  

 četrtek, 23. 5. 2024 ob 16.00 uri v predavalnici B2 na Odd. za biologijo, Večna pot 111, LJ
Anja Kos  biologija

Sistematika in biogeografija strig družine Lithobiidae (Chilopoda: Lithobiomorpha) v jamah Dinarskega krasa 

predsednica komisije: doc. dr. Valerija Zakšek (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. 

ponedeljek, 27. 5. 2024 ob 9.00 uri, preko spleta:

predstavitev-Kos

Žan Lobnik Cimerman  biologija

Ekološke preference izbranih vrst steljkastih jetrenjakov v Sloveniji

predsednica komisije: prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

sreda, 22. 5. 2024 ob 11.00 uri, preko spleta:

predstavitev - Lobnik Cimerman

Eva Pavlovič  biologija

Primerjava metod za zaznavo križancev volka (Canis lupus) in psa (C. l. familiaris) in ugotavljanje njihove demografske zgodovine v severozahodnih Dinaridih 

predsednik komisije: prof. dr. Peter Trontelj (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

sreda, 22. 5. 2024 ob 17.00 uri, v predavalnici B3 na Odd. za biologijo BF, Večna pot 111, LJ
Mateja Dolinar 

 biotehnologija 

Analiza profilov izražanja genov v somatskih celicah kravjega in kozjega mleka s sekvenciranjem RNA posameznih celic 

predsednik komisije: prof. dr. Jernej Jakše (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)  

 termin bo znan naknadno 
Staš Vrh  biotehnologija

Razvoj integriranega kontinuirnega procesa za proizvodnjo bakteriofagov

predsednik komisije: prof. dr. Hrvoje Petkovič (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 torek, 21. 5. 2024 ob 13.00 uri, preko spleta

povezava - Vrh

Živa Alif  ekonomika naravnih virov 

Načrtovanje ukrepov kmetijsko-okoljske politike in odločanje kmetov glede ohranjanja in obnove krajinskih značilnosti 

prof. dr. Andrej Udovč (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.    

ponedeljek, 3. 6. 2024 ob 9.00 uri, preko spleta:

predstavitev-Alif

Katarina Remic  ekonomika naravnih virov

Večkriterijski model za podporo odločanju pri načrtovanju trajnostne lesnopredelovalne industrije na podlagi LCA analize, družbenih in ekonomskih kazalnikov 

predsednik komisije: prof. dr. Leon Oblak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 ponedeljek, 27. maja ob 11.00 uri, v predavalnici L5 na Odd. za lesarstvo BF, Rožna dolina, Cesta VIII/34, LJ 
Petra Kunc hortikultura

Vloga izbranih avksinskih kofaktorjev za določanje fiziološkega stanja matičnega materiala pri vegetativnem razmnoževanju lesnatih rastlin 

predsednica komisije: izr. prof. dr. Jerneja Jakopič (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

termin bo znan naknadno 
Manca Čot  prehrana

Sarkopenija kot prognostični kazalnik za izid zdravljenja pri otrocih z rakom 

predsednik komisije: prof. dr. Marko Kreft  (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

petek, 24. 5. 2024 ob 13.45 uri, predavalnica B3 na Odd. za biologijo, Večna pot 111, LJ 

 Varineja Drašler  prehrana

 Stabilizacija lipidov s poliamini in njihovimi derivati

predsednica komisije: doc. dr. Mateja Lušnic Polak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

sreda, 15. 5. 2024 ob 16.00 uri v sejni sobi Odd. za živilstvo BF, Jamnikarjeva 101, LJ 

Matjaž Macuh  prehrana

Vpliv dopolnila nitratov na telesno zmogljivost elitnih slovenskih nogometašev v odvisnosti od izhodiščnega vnosa nitratov iz prehrane 

predsednica komisije: prof. dr. Petra Golja (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

sreda, 24. 4. 2024, ob 14.00 uri, po spletu:

povezava-Macuh  

Jan Mihelič upravljanje gozdnih ekosistemov

Uporaba brezpilotnega zrakoplova za izmero količin izvedenih del pri gradnji gozdnih cest 

predsednik komisije: doc. dr. Anton Poje (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

torek, 14. 5. 2024 ob 16.00 uri, po spletu:

predstavitev-Mihelič 

Lija Fajdiga  znanosti o celici

Razvoj mikrofluidične metode za deformabilnostno citometrijo in mehanoporacijo limfocitov T 

predsednik komisije: izr. prof. dr. Jernej Jorgačevski  (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

torek, 21. 5. ob 16.15 uri, predavalnica B3 na Odd. za biologijo, Večna pot 111, LJ

 Marija Bric  znanost o živalih

 Emisije amonijaka in toplogrednih plinov v čredah krav molznic glede na sistem hleva in vpliv sezone 

predsednik komisije: doc. dr. Silvester Žgur (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 termin bo znan naknadno
Neža Polanšek Rokavec  znanost o živalih

Pozitivna socialna omrežja pitovnih piščancev

predsednica komisije: izr. prof. dr. Vida Rezar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.    

 sreda, 8. 5. 2094 ob 10.00 uri, preko spleta:

predstavitev-Polanšek R.

PREDSTAVITEV JE ODPOVEDANA, nov termin bo objavljen naknadno

Maja Bensa   živilstvo

Interdisciplinarna analiza varnosti hrane z matriko varnosti hrane pri potrošnikih in oceno tveganja izbranih novih živil 

predsednica komisije: prof. dr. Sonja Smole-Možina (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 termin bo znan naknadno 
Mojca Kopinšek živilstvo

Vpliv navidezne resničnosti na percepcijo inovacije tradicionalnega živila med mlajšimi potrošniki 

predsednica komisije: doc. dr. Mateja Lušnic Polak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

sreda, 29. 5. 2024 ob 16.00 uri v sejni sobi Odd. za živilstvo BF, Jamnikarjeva 101, LJ