Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Skladno s programom doktorskega študija Bioznanosti mora študent do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija prijaviti temo svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom komisije za oceno primernosti teme. Z uspešno predstavitvijo teme študent dobi 5 KT, ki štejejo v kvoto kreditnih točk, ki jih mora pridobiti za napredovanje v 3. letnik študija.

Programski svet Bioznanosti je sprejel priporočilo, da naj študenti, vpisani v 2. letnik Bioznanosti v študijskem letu 2018/19, oddajo Vlogo za prijavo teme doktorske disertacije do konca meseca januarja 2019. 
 
Termini predstavitev tem doktorskih disertacij posameznih študentov bodo/so objavljene na tej strani. Predstavitve so odprte za javnost.

Do oddaje svoje vloge za odobritev teme in naslova doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh tem doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge priloži obrazec, s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah tem.

 

Priimek in ime kandidata/ke     
Znanstveno področje študija          
Naslov doktorske disertacije Termin predstavitve teme


Repar Neža


nanoznanosti


Zaščitna vloga oleinske kisline pred kvarnim učinkom superparamagnetnih nanodelcev na humane endotelijske celice in vitro


sreda, 12. december 2018 ob 11.00 uri v predavalnici B7 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana
mag. Jana PAULIN agronomija Analiza dejavnikov, ki vplivajo na pripravljenost kmetov za vključitev v shemo kmetijsko-okoljskih plačil četrtek, 20. december 2018 ob 15.00 uri v knjižnici agrarne ekonomike (2. nadstr.) na Odd. za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana