Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk oziroma 4500 ur. 1 KT je ovrednotena s 25 urami študentovega dela. Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.
Študijske obveznosti programa so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS - European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.
Cilj programa je usposobiti doktorande za znanstveno delo na področjih temeljnih in aplikativnih ved o življenju, ki bodo sposobni razvijati nova znanja v okviru akademsko raziskovalne kariere ali prenesti znanja v vsakdanjo prakso. V študiju so zastopane tradicionalne znanstvene smeri ved o življenju, dopolnjene z novejšimi, ki jih narekuje razvoj novih tehnologij in potreb v družbi.