Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

ŠOLNINA v študijskem letu 2023/24

Šolnina za študente štiriletnega študijskega programa Bioznanosti znaša:
1. letnik: 3.800,00 EUR,
2. letnik: 3.800,00 EUR,
3. letnik: 2.200,00 EUR,
4. letnik: 2.200,00 EUR.

Ob rednem napredovanju bodo stroški celotnega študija znašali 12.000,00 EUR.
 
Plačilo šolnine za posamezen letnik študija bo razdeljeno na pet enakih obrokov, prvega se plača do 15. 12. tekočega leta, naslednje v naslednje koledarskem letu in sicer do: 15. 1., 15. 3., 15. 5. in 15. 7..

 

PRISPEVKI za študij bodo v študijskem letu 2023/24 znašali 33,85 € za posamezen letnik študija.

Izpis pred koncem študijskega leta

Študent/-ka mora plačati del šolnine tudi takrat, kadar se pred zaključkom študijskega leta izpiše z Univerze v Ljubljani, in sicer:  

  • 10% pogodbene šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega leta oziroma v 15. dneh po sklenitvi pogodbe,
  • 50% pogodbene šolnine, če se izpiše do konca prvega semestra.

V primeru, da se študent/-ka izpiše po koncu prvega semestra, plača šolnino v celoti za letnik, v katerega je vpisan/-a. 

Plačnik šolnine

Vpisnino plača študent sam. Šolnino plačuje študent sam ali pa mu jo plačuje tretja oseba (javni zavod, podjetje...). Na izjavo o plačniku študija se zapiše, kdo je plačnik šolnine.

Status mladega raziskovalca:

O možnostih pridobitve statusa mladega raziskovalca si oglejte spletno stran Univerze v Ljubljani ter strani ostalih univerz in inštitutov po Sloveniji.

Štipendije in sofinanciranje študija

O možnostih štipendiranja si oglejte spletno stran:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Sofinanciranje šolnin po Uredbi o sofinanciranju doktorskega študij. Več o tem na spletni strani UL: 

https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/

Študentom za namen sofinanciranje šolnin po tej uredbi ni treba oddati nobene vloge, na fakultetah po zaključku vpisov pripravimo seznam študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje in ga posredujemo na Univerzo v Ljubljani. Vsi študenti, ki pogoje za sofinanciranje izpolnijo, so upravičeni do sofinanciranja šolnine. Vsi študenti dobijo enak % sofinancirane šolnine. Študenti so o višini sofinanciranja obveščeni sredi novembra tekočega leta.

Ceniki