Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Mentor in somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelj UL z nazivom docent, izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti je določen s sklepom Senata UL.

Za mentorja (somentorja) doktorandu velja minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS-u in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2. V primeru daljše, najmanj 6 mesečne upravičene odsotnosti (npr.: bolezen, materinski/očetovski dopust,..), se upoštevajo Z točke po SICRIS in točke pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2, dosežene v enoletnem podaljšanem roku oziroma večletnem v primeru odsotnosti daljše od enega leta.

Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture.

Mentor (somentor) je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki se lahko primerja z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Mentor (somentor) doktorandu je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v študijskem programu oziroma je zaposlen na ustanovi (domači ali tuji), s katero ima UL sklenjen ustrezen sporazum oz. pogodbo o sodelovanju.

Mentor ima na štiriletnem doktorskem študiju lahko največ šest doktorandov, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno napredujejo, oziroma pet na triletnem doktorskem študiju. V to število niso všteti doktorandi, ki so oddali disertacijo v ocenjevanje. Ta omejitev ne velja za somentorja.

Mentorja in somentorja na predlog komisije za spremljanje doktorskega študenta imenuje senat fakultete. Senat UL ob potrditvi teme doktorske disertacije preveri izpolnjevanje pogojev za mentorstvo oziroma somentorstvo in v primeru neizpolnjevanja fakulteto pozove k zamenjavi.