Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Vpisi v 1. letnik in višje letnike doktorskega študija Bioznanosti bodo potekali elektronsko, do 25. septembra 2024, le izjeme še do 30. septembra 2024 (oziroma do 30. 10. 2024).


 VPIS V 1. LETNIK: kandidati obvestilo o sprejetju na doktorski študij Bioznanosti in informacije o postopku vpisa prejmejo v sredini septembra tekočega leta. Pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista morajo imeti podpisan Predmetnik za 1. letnik, Izjavo mentorja, pa pridobljeno že ob prijavi. Skupaj z vpisno dokumentacijo morajo študenti oddati tudi Izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL ter Pristopno izjavo za knjižnice.

- navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za 1. letnik


VPIS V 2. LETNIK: študent mora imeti za vpis v 2. letnik izpolnjene izpitne obveznosti in individualno raziskovalno delo v skupnem obsegu vsaj 45 KT. Do 13. septembra 2024 študent v Referat za študij 3. stopnje BF prinese/pošlje izpolnjen Obrazec o opravljenih obveznostih za vpis v 2. letnik (nujno zaradi vpisa KT za opravljeno IRD v elektronski indeks študenta). Ko bo imel študent izpolnjene pogoje za vpis, bo prejel položnico za vpisnino za 2. letnik. S tem bo imel odprt vpisni list za 2. letnik in ga bo lahko izpolnil. Odda ga skupaj s Predmetnikom za 2. letnik.
Vpis bo potekal med 28. avgustom in 25. septembrom 2024 (le izjeme do 30. septembra 2024).

- vpisna dokumentacija za vpis v 2. letnik

- navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za 2. letnik


VPIS V 3. LETNIK 4-letnega programa
: študent mora imeti do vpisa v 3. letnik opravljene vse izpitne obveznosti, opravljeno individualno raziskovalno delo za 1. in 2. letnik ter uspešno predstavljeno temo in na senatu fakultete odobreno temo doktorske disertacije. Najkasneje do 13. septembra 2024 študent v Referat za študij 3. stopnje BF prinese/pošlje Obrazec o opravljenih obveznostih za vpis v 3. letnik (nujno zaradi vpisa KT za opravljeno IRD v elektronski indeks študenta). Študent pošlje  obrazec tudi v primeru, če do takrat še ne bo imel opravljenih/vpisanih vseh izpitnih obveznosti. Ko bo imel študent izpolnjene vse pogoje za vpis, bo prejel položnico za vpisnino za 3. letnik. S tem bo imel odprt vpisni list za 3. letnik in se bo lahko vpisal.
Vpis bo potekal med 28. avgustom in 25. septembrom 2024 (le izjeme do 30. septembra 2024).

- vpisna dokumentacija za vpis v 3. letnik

- navodila za izponjevanje vpisnega lista za 3. letnik


VPIS V 4. LETNIK 4-letnega programa
: študent mora imeti do vpisa v 4. letnik opravljeno opravljeno individualno raziskovalno delo za 3. letnik ter odobreno temo doktorske disertacije na senatu Univerze v Ljubljani. Najkasneje do 13. septembra 2024 študent v Referat za študij 3. stopnje BF prinese/pošlje Obrazec o opravljenih obveznostih za vpis v 4. letnik (nujno zaradi vpisa KT za opravljeno IRD v elektronski indeks študenta). Ko bo imel študent izpolnjene vse pogoje za vpis, bo prejel položnico za vpisnino za 4. letnik. S tem bo imel odprt vpisni list za 4. letnik in se bo lahko vpisal.

Vpis bo potekal med 28. avgustom in 25. septembrom 2024 (le izjeme do 30. septembra 2024).

- vpisna dokumentacija za vpis v 4. letnik

- navodila za izponjevanje vpisnega lista za 4. letnik

 

VPIS V DODATNO LETO 3-letnega programa: vpis bo potekal do 25. septembra 2024. Najkasneje do 13. septembra 2024 študent v Referat za študij 3. stopnje BF prinese/pošlje Obrazec o opravljenem raziskovalnem delu ob zaključku 3. letnika.

- vpisna dokumentacija za vpis v dodatno leto

- navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za dodatno leto

 

VPIS V DODATNO LETO 4-letnega programa: vpis bo potekal do 25. septembra 2024. Najkasneje do 13. septembra 2024 študent v Referat za študij 3. stopnje BF prinese/pošlje Obrazec o opravljenem raziskovalnem delu ob zaključku 4. letnika.

- vpisna dokumentacija za vpis v dodatno leto

- navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za dodatno leto