Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

PREDAVANJA IN KONZULTACIJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU BIOZNANOSTI

Na doktorskem študiju Bioznanosti so predavanja organizirana le pri predmetih, ki si jih izbere vsaj pet študentov. Seznam teh predmetov za študijsko leto 2023/24 je objavljen v spodnji tabeli in se bo v naslednjih dnevih lahko še spremenil (povečal). 

Urniki bodo objavljeni le za tiste predmete,  kjer bo pri koordinaciji njihove priprave sodeloval Referat za doktorski študij BF. Pri večini predmetov bodo nosilci predmetov sami pripravili urnike. V teh primerih bodo predavatelji kontaktirali neposredno študente pri predmetu in se z njimi dogovoril o terminih izvedbe.

Pri vseh ostalih predmetih, ki jih ne bo na spodnjem seznamu, je število študentov manjše od pet in ti predmeti se bodo izvajali s konzultacijami oziroma interaktivnimi predavanji. Študenti se boste o izvedbi konzultacij dogovorjali sami neposredno z nosilci predmetov (če je izvajalcev pri predmetu več, je nosilec prvo napisani predavatelj). Z njimi se boste lahko začeli dogovarjati v drugi polovici oktobra. Če nosilca predmeta ne boste kontaktirali do konca decembra 2023, lahko predavatelj sam določi termine za izvedbo konzultacij.

Če ste si predmete izbrali tudi na drugih doktorskih študijih, se morate o njihovi izvedbi sami pozanimati v referatu fakultete, ki tisti študij razpisuje. Druge referate lahko začnete kontaktirati po 9. 10. 2023.

Poimenski seznam predmetov, ki se bodo v študijskem letu 2023/24 izvajali s predavanji (seznam še ni dokončen): 

Naslov predmeta              Nosilec predmeta        Izvedba predmeta

Analiza bioloških signalov

Kreft Marko

   Nosilec se bo sam dogovoril s študenti o izvedbi; predavanja bodo v drugem bloku
   zimskega semestra.

Bioinformacijska orodja in podatkovne zbirke             

Jakše Jernej

                       URNIK

Bioinformacijski algoritmi (individualno raziskovalni predmet)

Curk Tomaž

  Predmet se bo izvajal v poletnem semestru. Več informacij vam bo posredoval nosilec predmeta.

Iskanje informacij in priprava člankov

Bartol Tomaž

                    URNIK

Mikrobiološke metode (individualno raziskovalni predmet)

Turk Martina  Nosilka se bo sama dogovorila s študenti o izvedbi

Mikrobna biotehnologija

Petković Hrvoje  Nosilec se bo sam dogovoril s študenti o izvedbi

Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev

Kostanjšek Rok

   Začetek predavanj bo v drugi polovici novembra.
   Nosilce predmeta bo o začetku predavanj preko univerzitetnih e-naslovov sam obvestil
   študente o terminih. 

Molekulska in sistemska biologija

Gunde-Cimerman
Nina

 

          URNIK

Multivariatne statistične metode

Kastelec Damijana            URNIK

Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta

Drobne
Damjana

          URNIK

Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta - praktično delo         

Drobne
Damjana
  Dogovor med nosilko predmeta in študenti

Preučevanje bioloških procesov na ravni genoma, transkriptoma in proteoma   

Jamnik Polona   Nosilka se bo sama dogovorila s študenti o izvedbi

Raziskovalne veščine, pomembne za področje znanosti o lesu in biokompozitih 

Davor Kržišnik   Nosilec se bo sam dogovoril s študenti o izvedbi 

Statistična analiza bioloških podatkov

Kajin Maja              URNIK

Statistične metode za analizo podatkov

Košmelj Katarina              URNIK

Uvod v znanosti o podatkih

Zupan Blaž   Nosilec se bo sam dogovoril s študenti o izvedbi