Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

PREDSTAVITVE DISPOZICIJ DOKTORSKIH DISERTACIJ bodo potekale preko različnih orodij za spletne konference ali v živo

Skladno s programom doktorskega študija Bioznanosti mora študent do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija prijaviti dispozicijo svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ). Z uspešno predstavitvijo dispozicije in pozitivno oceno dispozicije, ki jo pripravi KSDŠ in odobri senat fakultete, študent dobi 5 KT, ki štejejo v kvoto kreditnih točk, ki jih mora pridobiti za napredovanje v 3. letnik študija.

Programski svet Bioznanosti je sprejel priporočilo, da naj študenti, vpisani v 2. letnik Bioznanosti v študijskem letu 2023/24, oddajo Vlogo za prijavo dispozicije doktorske disertacije do konca meseca januarja 2024.

Do oddaje svoje vloge za odobritev dispozicije doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh dispozicij doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge doktorand priloži obrazec, s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah dispozicij. Ta obrazec priloži, če se je udeležil predstavitev, ki so potekale v živo, v predavalnici. V primeru, da se študent udeleži predstavitev dispozicij virtualno, preko povezav, ki jih bomo sproti objavljali, mu mora po predstavitvi predsednik komisije s potrditvenim mailom potrditi, da je študent sodeloval na predstavitvi. V tem primeru kot dokaz udeležbe na predstavitvi izpolni Obrazec za udeležbo na virtualnih predstavitvah.

Termini predstavitev dispozicij doktorskih disertacij posameznih študentov so/bodo objavljeni v spodnji tabeli.

Ime in priimek študenta

Znanstveno področje

Naslov doktorske disertacije                                                               
Datum in lokacija predstavitve dispozicije
                                  
Aljoša Beber agronomija

Bakteriofagi bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, njihove lastnosti in učinkovitost pri obvladovanju črne žilavke kapusnic

predsednica komisije: prof. dr. Nataša Štajner (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 termin bo znan naknadno 

Julija Polanšek agronomija

Možnosti obvladovanja ogorčic Xiphinema index in pristopi za omejitev širjenja virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) v vinogradih

predsednik komisije: prof. dr. Stanislav Trdan (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

sreda, 10. 4. 2024 ob 16:00, v predavalnici A6, Odd. za agronomijo, Jamnikarjeva 101, LJ 
Ana Halužan Vasle bioinformatika

Računanje z rezervoarji v bioloških sistemih 

predsednik komisije: prof. dr. Miha Mraz (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

četrtek, 9. 5. 2024, ob 10.00 uri v diplomski sobi na FRI, Večna pot 113, LJ
Mohamed Elwy Abdelhamed Abdelmonaem  bioinženiring v zdravstvu 

S strojnim učenjem podprta infrardeča spektroskopija kot zmogljivo orodje v raziskavah diabetičnih sprememb v človeških skeletnih mišicah 

predsednik komisije: prof. dr. Simon Horvat (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. 

petek, 10. 5. 2024 ob 10.00 uri, preko spleta:

predstavitev-Mohamed Elwy

Primož Bembič   biologija

Karakterizacija molekulskih interakcij med proteinoma p97 in SPRTN, ki sodelujeta pri popravilu kovalentnih povezav med proteini in DNA 

predsednik komisije: izr. prof. dr. Matej Butala (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 četrtek, 9. 5. 2024 ob 16.00 uri v Veliki predavalnici na Kemijskem Inštitutu, Hajdrihova ulica 19, LJ
Matic Gabor  biologija

Kemična ekologija strigošev (Cerambycidae: Cerambyx)

predsednica komisije: doc. dr. Maja Zagmajster (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.  

 termin bo znan naknadno 
Anja Kos  biologija

Sistematika in biogeografija strig družine Lithobiidae (Chilopoda: Lithobiomorpha) v jamah Dinarskega krasa 

predsednica komisije: doc. dr. Valerija Zakšek (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. 

termin bo znan naknadno 
Žan Lobnik Cimerman  biologija

Ekološke preference izbranih vrst steljkastih jetrenjakov v Sloveniji

predsednica komisije: prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

termin bo znan naknadno 
Eva Pavlovič  biologija

Primerjava metod za zaznavo križancev volka (Canis lupus) in psa (C. l. familiaris) in ugotavljanje njihove demografske zgodovine v severozahodnih Dinaridih 

predsednik komisije: prof. dr. Peter Trontelj (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

termin bo znan naknadno 
Petra Slavinec  biologija

 Diverziteta, ekologija in fiziologija kokolitoforidov (Coccolithophyceae, Haptophyta) v spreminjajočem se obalnem ekosistemu (Tržaški zaliv, Jadransko morje)

predsednik komisije: doc. dr. Igor Zelnik (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. 

 termin bo znan naknadno
 Zina Devetak  biotehnologija

 Zaznava povzročiteljev bolezni borovih iglic s pomočjo okoljske DNA na primeru vrst Dothistroma pini in Dothistroma septosporum

predsednik komisije: doc. dr. Kristjan Jarni (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

torek, 16. 4. 2024 ob 16.00 uri, sejna soba (II. nadstopje), Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, LJ 
 Katja Jamnik  biotehnologija

 Analiza malih RNA diferenčno izraženih med okuženimi in brezvirusnimi rastlinami vinske trte (Vitis vinifera)

predsednica komisije: prof. dr. Tanja Kunej (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

četrtek, 18. 4. 2024 ob 14.30 uri, v predavalnici A4 na Odd. za agonomijo, Jamnikarjeva 101, LJ 
Staš Vrh  biotehnologija

Razvoj integriranega kontinuirnega procesa za proizvodnjo bakteriofagov

predsednik komisije: prof. dr. Hrvoje Petkovič (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 termin bo znan naknadno 
Katarina Remic  ekonomika naravnih virov

Večkriterijski model za podporo odločanju pri načrtovanju trajnostne lesnopredelovalne industrije na podlagi LCA analize, družbenih in ekonomskih kazalnikov 

predsednik komisije: prof. dr. Leon Oblak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 termin bo znan naknadno 
Petra Kunc hortikultura

Vloga izbranih avksinskih kofaktorjev za določanje fiziološkega stanja matičnega materiala pri vegetativnem razmnoževanju lesnatih rastlin 

predsednica komisije: izr. prof. dr. Jerneja Jakopič (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

termin bo znan naknadno 
Maja Popović mikrobiologija

Vpliv profagnega integracijskega mesta na biofilm, spore in horizontalni fagni prenos pri bakteriji Bacillus subtilis 

predsednik komisije: prof. dr. David Stopar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. 

četrtek, 18. 4. 2024 ob 11.00 uri v seminarski sobi na Odd. za mikrobiologijo (kontejnerji), Večna pot 111, LJ

 Varineja Drašler  prehrana

 Stabilizacija lipidov s poliamini in njihovimi derivati

predsednica komisije: doc. dr. Mateja Lušnic Polak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 termin bo znan naknadno
Matjaž Macuh  prehrana

Vpliv dopolnila nitratov na telesno zmogljivost elitnih slovenskih nogometašev v odvisnosti od izhodiščnega vnosa nitratov iz prehrane 

predsednica komisije: prof. dr. Petra Golja (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

sreda, 24. april 2024, ob 14.00 uri, po spletu:

povezava-Macuh  

Jan Mihelič upravljanje gozdnih ekosistemov

Uporaba brezpilotnega zrakoplova za izmero količin izvedenih del pri gradnji gozdnih cest 

predsednik komisije: doc. dr. Anton Poje (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 termin bo znan naknadno 
 Marija Bric  znanost o živalih

 Emisije amonijaka in toplogrednih plinov v čredah krav molznic glede na sistem hleva in vpliv sezone 

predsednik komisije: doc. dr. Silvester Žgur (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 termin bo znan naknadno
Tamara Ferme  znanost o živalih

Ocena genetske pestrosti lipicanskih konj na osnovi analize porekla in molekularnih označevalcev na ravni celotnega genoma 

predsednica komisije: prof. dr. Milena Kovač (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.   

torek, 23. 4. 2024 ob 10.00 uri, preko spleta

povezava - Ferme

 Žan Pečnik  znanost o živalih

 Identifikacija genomskih regij z vplivom na intenzivnost izločanja dušika pri kravah molznicah

predsednica komisije: doc. dr. Minja Zorc (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

četrtek, 25. 4. 2024 ob 12.00 uri, preko spleta 

povezava bo znana naknadno 

Neža Polanšek Rokavec  znanost o živalih

Pozitivna socialna omrežja pitovnih piščancev

predsednica komisije: izr. prof. dr. Vida Rezar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.    

 sreda, 8. 5. 2094 ob 10.00 uri, preko spleta:

predstavitev-Polanšek R.

 Nejc Valcl  znanost o živalih

 Optimizacija tretiranja beljakovinskih krmil s tanini

predsednik komisije: prof. dr. Janez Salobir  (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

sreda, 17. 4. 2024, ob 16. uri, v zbornici (nasproti Viteške dvorane) na Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale 
 Erika Jesenko  živilstvo

 Uporaba hlapnih prekurzorjev arom za izboljšanje primarne in sekundarne arome jabolk med skladiščenjem 

predsednica komisije: prof. dr. Polona Jamnik (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 torek, 7. 5. 2024 ob 16.00 uri, v sejni sobi dekanata BF, Jamnikarjeva 101, LJ ter preko spleta:

predstavitev - Jesenko

Mojca Kopinšek živilstvo

Vpliv navidezne resničnosti na percepcijo inovacije tradicionalnega živila med mlajšimi potrošniki 

predsednica komisije: doc. dr. Mateja Lušnic Polak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

termin bo znan naknadno