Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Navodila za pripravo vloge za odobritev teme doktorske disertacije:

- priloga 1: po točkah razčlenjena dispozicija z dodanimi primeri in komentarji

- priloga 2: postopek od prijave teme do njene odobritve na KDRŠ UL oz. Senatu UL

ODDAJA VLOGE ZA 15 PODROČIJ, KI JIH KOORDINIRA BIOTEHNIŠKA FALULTETA, VELJAJO NASLEDNJA NAVODILA:

Kandidat, ki želi na Biotehniški fakulteti pridobiti doktorat znanosti, mora vložiti v referatu za študij 3. stopnje na Biotehniški fakulteti (naslov: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana) prijavo doktorske disertacije. Pooblaščeni delavec referata ugotovi ali je prijava popolna in potrdi njen prejem. Če je prijava nepopolna, pozove kandidata, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

VSI, KI BOSTE VLOGO ODDALI OD MARCA 2020 DALJE, CELOTNO DOKUMENTACIJO POŠLJITE PO ELEKTRONSKI POŠTI NA E-NASLOV: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

**************************************************************************

PRIJAVA DOKTORSKE DISERTACIJE MORA OBSEGATI:

 • Prošnjo, v kateri kandidat:
  • zaprosi za odobritev teme in naslova doktorske disertacije
  • navede naslov predlagane doktorske disertacije (v SLOVENSKEM in ANGLEŠKEM JEZIKU)
  • predlaga področje teme doktorske disertacije, ki je isto kot znanstveno področje, na katerega se je vpisal (agronomija, biologija, bioinformatika....).
  • predlaga mentorja/somentorja; Ob imenu (so)mentorja se navede njegov pedagoški oz. znanstveni naziv ter inštitucijo, kjer je zaposlen.
  • lahko zaprosi za pisanje v tujem jeziku (če je kandidat tujec ali bo član komisije za oceno teme ali oceno disertacije iz tujine)

V prošnji naj kandidat navede točne osebne podatke (naslov, datum rojstva) in pridobljeni dodiplomski in/ali podiplomski strokovni/znanstveni naslov.

PROŠNJO MORA(TA) PODPISATI MENTOR in SOMENTOR (če je le ta predlagan).

 • Življenjepis, napisan po točkah, ki naj obsegajo:
  • osebne podatke (datum in kraj rojstva, domači in službeni naslov, telefonske številke, GSM, elektronski naslov)
  • dosedanje zaposlitve
  • kandidatov razvoj na znanstvenem področju (šolanje, pri čemer naj kandidat napiše tudi naslov diplomske/magistrske naloge, datum zagovora, osnovno znanstveno področje in mentorja; ostala strokovna izobraževanja, članstva ipd. doma in/ali v tujini)
  • pri podatkih o šolanju je obvezno treba napisati datum prvega vpisa na doktorski študij
 • Bibliografijo, t.j. seznam kandidatovih objavljenih znanstvenih in drugih strokovnih del oziroma stvaritev;
 • Dispozicijo doktorske disertacije, ki je opredeljena v 3. členu Pravil o postopkih za pridobitev naslovov (glej naslednji odstavek);
 • izpolnjen obrazec o udeležbi na vsaj treh predstavitvah tem doktorskih disertacij drugih kandidatov
 • Če bo doktorska disertacija zajemala poizkuse na živalih, je vlogi obvezno treba priložiti dovoljenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) za izvajanje poskusov na živalih. Če bo šlo za klinično raziskavo, je treba priložiti soglasje Komisije RS za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje RS (KME). Komisija za doktorat študenta lahko pozove kandidata, da predloži na vpogled tudi vlogo, ki se nanaša na omenjen poskuse in ki je bila posredovana na UVHVVR oz. KME.
 • Kopijo originala diplome o uspešno končanem nebolonjskem univerzitetnem študiju ali bolonjski 2. stopnji (če ni bila oddana že ob prijavi za vpis na doktorski študij);
 • Kopijo originala diplome znanstvenega magisterija (če jo ima) 
 • listino o nostrifikaciji diplome oz. odločbo o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe (če je predhodnji študij zaključil v tujini);
 • ostale diplomske listine (če jih ima)
 

DISPOZICIJA DOKTORSKE DISERTACIJE MORA OBSEGATI:

1.    naslov disertacije (v slovenskem in angleškem jeziku): izraža naj vsebino teme doktorske disertacije v čim krajši obliki. V naslovu naj ne bo dvopičij, podpičij, pomišljajev,     podrednih stavkov, krajšav, narekovajev za zaznamovanje posebnega pomena ali podnaslovov. Naslov naj ne bo zapisan z velikimi tiskanimi črkami. Okrajšave se lahko uporabijo le izjemoma, če je kratica uveljavljena in prepoznana;
2.   
znanstveno področje na katerega se nanaša predlagana tema doktorske disertacije;
3.   
opredelitev raziskovalnega problema;
4.   
prikaz dosedanjih raziskovanj opredeljenega raziskovalnega problema;
5.   
cilje ali raziskovalne hipoteze oz. raziskovalna vprašanja;
6.   
opise metod raziskovanja;
7.   
pričakovane rezultate in prispevek disertacije k razvoju znanosti;
8.   
glavne vire.

Dispozicija lahko obsega med 3 in 5 oštevilčenih strani (brez literature).ODDAJA VLOGE ZA PODROČJE TEHNIŠKI SISTEMI V BIOTEHNIKI, KI GA KOORDINIRA FALULTETA ZA STROJNIŠTVO, so navodila objavljena na spletnem naslovu: 
 
ODDAJA VLOGE ZA PODROČJE NANOZNANOSTI, KI  GA KOORDINIRA FALULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO: navodila za prijavo teme so opisana na spletni strani FE.

Za oddajo vloge na FE je treba izpolniti naslednje obrazce: Izjava (so)mentorja, Predlog članov KSDŠ, Predlog teme, Prošnja za prijavo teme


ODDAJA VLOGE ZA PODROČJE BIOINFORMATIKA, KI  GA KOORDINIRA FALULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
, so navodila objavljena na spletnem naslovu: