Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija - 4 letni študij (prvič razpisan v št. letu 2019/20):

iz 1. v 2. letnik

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študija Bioznanosti so opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 KT.

iz 2. v 3. letnik

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik so opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika študija, v katere so zajeti:

  • vsi opravljeni izpiti 1. in 2. letnika doktorskega študija,
  • opravljeno individualno raziskovalno delo v skupnem obsegu 70 KT
  • pred vpisom v 3. letnik uspešno predstavljena tema doktorske disertacije ter potrjena pozitivna ocena Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme in naslova doktorske disertacije na senatu članice UL.

iz 3. v 4. letnik

Pogoj za napredovanje iz 3. v 4. letnik so opravljene vse obveznosti prvih treh letnikov in soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.

4. letnik in dokončanje študija

Zadnji, 4. letnik, je namenjen individualno raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom predpisane študijske obveznosti, se vpiše v vse štiri letnike doktorskega študija in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Skladno s Statutom UL ima študent tudi možnost hitrejšega napredovanja oz. predčasnega zaključka študija.

Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v mednarodno priznani reviji, ki jo indeksira SCI ali izjemoma SSCI oz. AHCI in ima dejavnik vpliva (po ISI). Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen ali sprejet v objavo ob oddaji doktorske disertacije v oceno.

V primeru, da študent zaradi upravičenih razlogov ni opravil študijskih obveznosti, mora na pristojno komisijo vložiti prošnjo za mirovanje statusa. Prošnji mora priložiti dokumentirano dokazilo o razlogih za mirovanje statusa.

Pridobitev znanstvenega naslova

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti z navedbo znanstvenega področja na doktorski listini.