Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija - 3 letni študij:

iz 1. v 2. letnik

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študija Bioznanosti so opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 KT.

iz 2. v 3. letnik

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik so opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika študija, v katere so zajeti:

  • vsi opravljeni izpiti 1. in 2. letnika doktorskega študija,
  • opravljeno individualno raziskovalno delo v skupnem obsegu 70 KT,
  • do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija oddana vloga za odobritev teme in naslova doktorske disertacije,
  • pred vpisom v 3. letnik uspešno predstavljena tema disertacije članom komisije za oceno teme in naslova disertacije ali tej komisiji predloženo dokazilo o ustrezni znanstveni objavi, kjer je kandidat soavtor ali prvi avtor in se delo neposredno nanaša na kandidatovo doktorsko nalogo.

3. letnik in dokončanje študija

Zadnji, 3. letnik, je namenjen individualno raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

V primeru, da študent zaradi upravičenih razlogov ni opravil študijskih obveznosti, mora na pristojno komisijo vložiti prošnjo za mirovanje statusa. Prošnji mora priložiti dokumentirano dokazilo o razlogih za mirovanje statusa.

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom predpisane študijske obveznosti, se vpiše v vse tri letnike doktorskega študija in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo.

Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v mednarodno priznani reviji, ki jo indeksira SCI ali izjemoma SSCI oz. AHCI in ima dejavnik vpliva (po ISI). Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen ali sprejet v objavo pred zagovorom doktorske disertacije. Če doktorand uveljavlja objavo znanstvenega članka namesto predstavitve teme doktorske disertacije, mora pred zagovorom doktorata objaviti še en članek, v skladu z zahtevanimi kriteriji.

Pridobitev znanstvenega naslova

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti z navedbo znanstvenega področja na doktorski listini.