Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Doktorski študij s področja upravljanja gozdnih ekosistemov omogoča poglobitev in razširitev znanj o naravi gozdnih ekosistemov, njihovem upravljanju in gospodarjenju skladno s tremi načeli sodobnega gozdarstva - načelom trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti.

Kandidat in mentor izbereta med temeljnima in izbirnimi predmeti tiste, ki so zanimivi za kandidata in hkrati vsebinsko zaokroženi. Vsebina temeljnih predmetov omogoča dopolnitev znanja iz ekologije gozdnih ekosistemov ter poglobitev znanja o upravljanju gozdnih ekosistemov in posameznih gozdnih virov. Vsebine usmeritvenih predmetov s tega področja posegajo na gozdnoekološke, tehnične in družboslovne vidike upravljanja gozdnih ekosistemov. Študenti doktorskega študija so vključeni v raziskovalno delo, kjer pod vodstvom mentorjev pridobijo izkušnje za kasnejše samostojno raziskovalno delo.

Gozd pokriva 60% celotnega ozemlja Slovenije, pomen gozda se zaradi njegovih okoljskih, proizvodnih in socialnih učinkov povečuje. Študij s področja upravljanja gozdnih ekosistemov je zato svojevrsten izziv; za ustrezno upravljanje je namreč potrebno celovito poznavanje gozdnih ekosistemov in njihovih sestavin na različnih prostorskih ravneh - sestojni, krajinski in regionalni ter hkrati obvladovanje prilagojenih upravljalskih  in tehnoloških postopkov. 

Doktorski študij usposobi kandidate za reševanje razvojnih problemov ter samostojno znanstveno, razvojno in pedagoško delo ter vrhunska strokovna dela s področja gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov. Ob zaključku študija si pridobi naziv doktor znanosti s področja upravljanja gozdnih ekosistemov.


KOORDINATOR PODROČJA:

prof. dr. Robert Brus
Biotehniška fakulteta
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive                      
gozdne vire
Večna pot 83, 1000 Ljubljana
tel: 01 320 35 41
e - pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

https://www.bf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/zaposleni/226/brus-robert    

 

NAMESTNIK:

doc. dr. Thomas Andrew Nagel

Biotehniška fakulteta
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive                      
gozdne vire
Večna pot 83, 1000 Ljubljana
tel: 01 320 35 35
e - pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

O fakulteti / Zaposleni (uni-lj.si)