Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Doktorski študij s področja znanosti o živalih je namenjen izobraževanju širšega kroga strokovnjakov za raziskovalno, razvojno in pedagoško delo na področjih kvantitativne genetike, selekcije, etologije in tehnogije reje živali. Vključena so tudi znanja o vplivih reje živali na okolje in kakovost animalnih proizvodov.

Področje selekcije obravnava problematiko pridobivanja informacij za genetsko vrednotenje živali v prireji, preizkusih ali laboratorijih. Vključuje znanja s področja informacijske tehnologije, ki jo uporabljamo pri zajemanju, posredovanju, shranjevanju in manipulaciji podatkov v podatkovnih zbirkah. Poudarjene so vsebine za napovedovanje genetskih vrednosti tako iz fenotipskih kot genetskih informacij, določanja bio-ekonomskih tež, postopkov odbire in spremljanja učinkov posameznih ukrepov na populacijo. Področje pokriva tudi znanja o spremljanju in usmerjanju malih populacij, ki jih srečamo tako pri lokalnih populacijah kot tudi v specializiranih nukleusih.

Področje etologije temelji na poznavanju govorice telesa pri živalih, saj s temi znaki lahko prepoznavamo počutje živali in razberemo spremembe v zdravstvenem stanju posameznih živali ali skupine. Z opazovanjem so pogosto povezane tudi fiziološke raziskave, da bi odzive živali bolje razumeli in jih uporabili pri odpravljanju pomanjkljivosti v različnih okoljih in sistemih reje. Cilj teh raziskav je vse bolj povezan tudi s spremljanjem učinkov elementov počutja na prirejo živali.

Tehnologija reje živali se v zadnjem obdobju močno spreminja zaradi sprememb okolja, zavedanja negativnih vplivov reje živali na okolje, strožjih etoloških normativov, večjih tržnih in ekonomskih pritiskov. S povečanjem izrabe domačih virov pri oskrbi živali zmanjšujemo negativne posledice na okolje, po drugi strani pa zahteva odstopanja od splošnih receptov pri reji živali in razvoju okolju prilagojenih in prijaznih tehnologij. Pri delu je potrebno usklajevati naravne, socialne in tržne danosti, rešitve pa morajo zagotavljati trajnostni razvoj. Tako so raziskave na tem področju pogosto interdisciplinarne.

Na vseh področjih je poudarjen razvoj temeljnih znanj in prenos le-teh v prakso. Tako pri študiju kot individualnem raziskovalnem delu poudarjamo mednarodno sodelovanje in sodelovanje z uporabniki. Možnosti zaposlitve diplomantov so na izobraževalnih inštitucijah, v javnih službah, živinorejskih raziskovalnih, razvojnih in strokovnih inštitutih, specializiranih svetovalnih službah in razvojnih oddelkih kmetijskih, živilskih in farmacevtskih podjetij.

 

KOORDINATOR PODROČJA:

doc. dr. Dušanka Jordan
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko                                 
Groblje 3, 1230 Domžale
tel: 01 320 38 66
e - pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">

O fakulteti / Zaposleni (uni-lj.si) 

 

NAMESTNIK:

doc. dr. Dušan Terčič
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko                                 
Groblje 3, 1230 Domžale
tel: 01 320 39 15
e - pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">

O fakulteti / Zaposleni (uni-lj.si)