Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Znanstveni dosežki na področju bioloških znanosti so v zadnjih dveh desetletjih pripeljali do odkritij, ki so bistveno dopolnila, ali celo vodila v popravke dolgo veljavnih teorij. Nova spoznanja in razvoj novih tehnologij so odprli popolnoma nove možnosti  v proučevanju temeljnih zakonitosti delovanja bioloških sistemov. Hiter razvoj na številnih področjih bioznanosti in vedno nove možnosti za uporabo novih spoznanj za dobrobit družbe se odražajo v potrebah po novih strokovnjakih. Vrhunska znanja je mogoče pridobiti le s kakovostnimi doktorskimi programi.

Znanja s področja bioznanosti se razvijajo na različnih članicah UL, zato je bilo smiselno organizirati skupen, interdisciplinaren program, ki  vključuje vse najboljše raziskovalce z UL in sodelujočih inštitutov,  ter doktorandom omogoča dostop do vrhunske  znanstveno-raziskovalne opreme,  potrebne za  kakovostne raziskave.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti združuje znanje in izkušnje znanstvenih področji agronomije, biologije, bioinformatike, biotehnologije, ekonomike naravnih virov, upravljanja gozdnih sistemov, hortikulture, krajinske arhitekture, lesa in biokompozitov, nanoznanosti, prehrane, tehniških sistemov v biotehniki, varstva naravne dediščine, znanosti o celici, znanosti o živalih in živilstva. Program izvajajo  štiri članice UL: Biotehniška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, in Fakulteta za strojništvo. Celoten program koordinira Programski svet s sedežem na Biotehniški fakulteti. Izvajalke programa so odgovorne za koordinacijo znanstvenih področij in izvedbo programa.

Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, ki temelji na interdisciplinarnem pristopu, na sodelovanju mednarodno uveljavljenih strokovnjakov in  mednarodni izmenjavi študentov in učiteljev. Program sestavljata dve vrsti predmetov, temeljni predmeti in izbirni predmeti, kamor sodijo izbirni teoretični in izbirni individualno-raziskovalni predmeti. Poseben poudarek je na tesnem sodelovanju med doktorandom in mentorjem, saj je ključno, da skupaj oblikujeta program, ki najbolje ustreza osebnim ambicijam doktoranda. Izbirne vsebine lahko doktorandi izberejo tudi iz drugih sorodnih programov UL ali iz programov drugih univerz.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti lahko sprejme letno okoli 160  novih doktorandov.

Podkategorije

Doktorski študij Bioznanosti povezuje 18 znanstvenih področij.
Vsako znanstveno področje ima svojega koordinatorja (kontaktni podatki koordinatorja so zapisani v opisu posameznega področja).

Pri predmetih na doktorskem študiju Bioznanosti sodelujejo številni ugledni strokovnjaki in raziskovalci: