Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Mentor in somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelj UL z nazivom docent, izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost s širšega področja teme doktorske disertacije. Mentor ali somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v doktorskem študijskem programu ali je zaposlen na ustanovi, s katero ima UL ali članica UL sklenjen sporazum oziroma pogodbo o sodelovanju.

Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja je, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2 ali da v zadnjih petih letih objavi vsaj dve pomembni deli, kot je opredeljeno v Habilitacijskih merilih UL in prilogah članic k tem merilom. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za mentorja in somentorja na znanstvenem področju se upoštevajo pomembna znanstvena dela, pri katerih je mentor oz. somentor prvi ali vodilni avtor. Na znanstvenih področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja ali se ne izkazuje na običajen način, mora biti jasno viden ustrezno pomemben prispevek kandidata pri teh delih.

V primeru daljše, najmanj šestmesečne upravičene odsotnosti mentorja ali somentorja na doktorskem študiju (npr.: bolezen, materinski, očetovski dopust...), se upoštevajo minimalni pogoji za izkazovanje raziskovalne aktivnosti na doktoratu znanosti ali umetniške aktivnosti na doktoratu umetnosti, dosežene v enoletnem podaljšanem roku, ali večletnem v primeru odsotnosti daljše od enega leta.

Mentorja, somentorja in zunanjega svetovalca imenuje senat članice UL, ki vodi postopek za pridobitev doktorata znanosti ali doktorata umetnosti. Senat članice odloča tudi o morebitni spremembi mentorja, somentorja ali zunanjega svetovalca.

Pogoje za mentorja, somentorja ter zunanjega svetovalca v treh mesecih po vpisu doktoranda na doktorski študij preveri pristojni organ članice. Somentorja in/ali zunanjega svetovalca lahko senat članice na predlog mentorja in doktoranda imenuje tudi kasneje med študijem.

Oseba je lahko mentor ali somentor skupno največ šestim doktorandom, ki so vpisani v kateri koli doktorski študijski program na UL in od njihovega zadnjega vpisa v letnik oziroma dodatno leto ni minilo več kot dve leti. V to število niso všteti doktorandi, ki so disertacijo že oddali v ocenjevanje.