Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Organi študija

Kolegij/Komisije za doktorski študij / Senati fakultet

Vsi postopki za sprejemanje tem in naslovov doktorskih disertacij, imenovanja komisij v doktorskih postopkih ter urejanje vseh ostalih administrativnih zadev v zvezi z doktorskimi postopki se vodijo preko ustreznih organov fakultet, izvajalk posameznih znanstvenih področij. Koordinatorji znanstvenih področij so člani teh teles (npr. kolegija področja, komisije za doktorski študij ali senata fakultete).

Programski svet Bioznanosti

Programski svet sestavljajo koordinatorji znanstvenih področij in predstavniki fakultet ter drugih inštitucij, ki imajo vsaj 5 izvajalcev v programu. Programski svet vodi predsednik programskega sveta, ki ima enega namestnika. Mandatna doba predsednika je štiri leta in se lahko ponovi. 

Pristojnosti Programskega sveta:

  • pregleda prijave kandidatov in odloči, kateri kandidati so sprejeti na program,
  • podaja poročila državnim in ostalim organom in inštitucijam v zvezi z doktorskim izobraževanjem,
  • sprejema dopolnitve programa (večje dopolnitve na nekaj let, manjše enkrat letno: sprejem predlogov sprememb učnih načrtov že vključenih predmetov in vključevanje novih predmetov, ki jih predlagajo članice, zamenjave izvajalcev predmetov...),
  • sprejema delovni načrt izobraževanja na doktorskem študiju Bioznanosti,
  • analizira učinkovitost izvajanja študija (vsakih nekaj let izvede evalvacijo študija),
  • sprejme pravila o organiziranosti in predlaga finančno poslovanje doktorskega študija Bioznanosti,
  • odloča o individualnih vlogah in prošnjah študentov
  • skrbi za povezovanje in sodelovanje raziskovalnih skupin.