Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Pristojnost in naloge koordinatorja znanstvenega področja

  • koordinator skrbi za ustrezno obveščanje bodočih in trenutnih doktorandov o poteku študija, poskrbi za izbiro ustreznega mentorja in pomaga kandidatom pri vzpostavljanju stikov s potencialnimi mentorji,

  • skrbi za koordinacijo dela s predavatelji ter za ustrezno sodelovanje med mentorji in njihovimi doktorandi,

  • zagotovi pravočasno nadomeščanje odsotnega učitelja v študijskem procesu,

  • nadzoruje izpopolnjevanje in posodabljanje študijskega programa, tako da daje usklajene predloge senatu matične fakultete in nato Programskemu svetu,

  • sodeluje na sejah, kjer se odloča o doktorskih postopkih,

  • sodeluje pri pripravi individualnih predmetnikov kandidatov, prijavljenih na izbrano znanstveno področje. Predmetnike sopodpiše.

  • se udeležuje sej Programskega sveta Bioznanosti.