We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Biosciences

interdisciplinary doctoral study program

Educators

Pri predmetih na doktorskem študiju Bioznanosti sodelujejo izvajalci, vpisani v spodnji tabeli, ki so hkrati tudi potencialni mentorji. Mentor je lahko izvajalec, ki ima v zadnjih petih letih doseženih vsaj 150 Z točk po SICRIS-u in kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 večji kot 0 točk. Povezave na SICRIS izvajalcev so vnesene v spodnjo tabelo.

The list of educators/supervisors is published below. The supervisor research activity in the last five years must be at least 150 Z points according to SICRIS and index of important achievements A1/2 higher than 0. The link to SICRIS for each educator is written in the table.

reader  IZVAJALCI ALI POTENCIALNI MENTORJI / LECTURERS OR POTENTIAL SUPERVISOR

 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • višji znanstveni sodelavec, docent
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • znanstveni sodelavec, izredni profesor
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • izredni profesor, znanstveni svetnik
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • višji znanstveni sodelavec, docent
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • doc. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • prof. dr.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • v postopku za izvolitev izredna profesorica
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.