Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Pogoji za mentorstvo študentom na doktorskem študiju, vpisanih na študij prvič v študijskem letu 2017/18 ali pozneje

Mentor (somentor) pri izdelavi doktorske disertacije je lahko oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da ima v zadnjih petih letih doseženih 150 Z točk po Sicrisu in kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 večji kot 0.

Mentor (somentor) je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki se lahko primerja z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Mentor doktoradnu mora biti zaposlen na UL. Če je mentor izjemoma iz druge ustanove (tuje ali domače), je potrebno imenovanje somentorja z UL in ob tem podati ustrezno obrazložitev.

Mentor (somentor) doktorandu je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo iz druge ustanove (domače ali tuje), če sodeluje v doktorskem programu, ki ga (so)izvaja UL, oziroma je zaposlen na ustanovi (domači ali tuji), s katero ima UL sklenjen ustrezen sporazum oz. pogodbo o sodelovanju.

Mentor ima na doktorskem študiju lahko največ pet doktorandov, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno napredujejo. V to število ne štejejo doktorandi, ki so opravili vse obveznosti doktorskega študijskega programa razen zagovora doktorske disertacije, od vpisa v začetni letnik doktorskega študijskega programa pa so minila že več kot štiri leta. Ta omejitev ne velja za somentorja.

 Mentorja (somentorja) imenuje na predlog komisije senat članice.